برنامه ای که عددی دریافت نماید، تعداد ارقام آن عدد را بشمارید.اگر تعداد ارقام زوج بود ار قام زوج بین 13 تا 18 را نشان دهید .

; int a, r = 0, I = 0, g = 14

;  ( ()  a = int.Parse(Console.ReadLine

( while (a > 0

   }

;  r = a % 10        

;   I++       

; a = a / 10       

          {

( if (I % 2 == 0

            }

(   while (g <= 18           

              }           

;( Console.WriteLine(g                    

;  g = g + 2                    

                {            

           {

;()  Console.ReadKey


برگرفته از وبلاگ ردپای دانش


طبقه بندی: آموزشی، سی شارپ 1،

تاریخ : جمعه 4 اردیبهشت 1394 | 05:14 ب.ظ | نویسنده : زنگ دانایی | نظرات
امتیاز فروردین ماه را خانم ها

             اصل نظری
قادری کامران رحیمی
     
                                                                       کسب نمودند.
طبقه بندی: اطلاعیه،

تاریخ : جمعه 4 اردیبهشت 1394 | 12:42 ب.ظ | نویسنده : زنگ دانایی | نظرات
 دستورات زیر چه عملی انجام می دهند؟
;Int i=1
(While(i<=100
}
;(Console.WriteLine(i
;I++
  {
________________________________________

While(i<=50)

}

;(Console.WriteLine(i
;a+=2

{

_______________________________________
سوال بالا را با حلقه ی Do - While  بنویسید.

;Int a=10,i=1
Do
}
;(Console.WriteLine(i
;a+=2
{
;(While(i<=50


_______________________________________

خروجی چیست؟                                                                                      
; 'Char   x='E 
Do
}
; (++Console.WriteLine(x 
{
; ('While(x<'O


ارسال از خانم کامرانطبقه بندی: آزمون سی شارپ 1، سی شارپ 1،

تاریخ : جمعه 4 اردیبهشت 1394 | 04:07 ق.ظ | نویسنده : زنگ دانایی | نظرات
خروجی دستورات زیر را به دست آورید.

;Int a=10

(If(a>20
  ;("Console.WriteLine("yes  
Else
;("Console.WriteLine("No   
________________________________________
;Int x=35
(If (x>50
;("Console.WriteLine("yes     
(Else if (x<0
;(" Console.WriteLine("Cancell      

Else
;(" Console.WriteLine("No    
________________________________________
;X=5+(8*4)/9 – 1
(Switch (x
}
:Case  5
;(" Console.WriteLine("Spring      
;Break      
:Case 7
;(" Console.WriteLine("Summer      
  ;Break      
:Case 2 
;(" Console.WriteLine("Fall      
;Break      
{


ارسال خانم کامران


طبقه بندی: آزمون سی شارپ 1، سی شارپ 1،

تاریخ : جمعه 4 اردیبهشت 1394 | 03:49 ق.ظ | نویسنده : زنگ دانایی | نظرات

خروجی بدست اورید

Int x=5,y,z;
  - Y=++x; 
الف
  - Y=x++;  
ب
________________________________________
Int digit=10,x;
Y=++digit;
Y+=5;
Y- -;
Y+=digit;
Y=digit++;
Y^=2;
________________________________________
10>2
'A'=='B'
49!=19
"Armin"=="Arman"
'B'=='A'+1
"Mode"<"Modern"
"Arm">"ARM"
________________________________________
'A'>'B' && 12<31
(48/6)!=8 && 'R'<'r' && 9*3 – 72<0

! (False) && True || False || (! True)
False ^ False && True && False || True


ارسال از خانم کامران


طبقه بندی: آزمون سی شارپ 1، سی شارپ 1،

تاریخ : جمعه 4 اردیبهشت 1394 | 03:38 ق.ظ | نویسنده : زنگ دانایی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.

تعداد کل صفحات : 366 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...