زنگ دانایی
خوب بیاندیشیم و دقیق باشیم 
لینک دوستان
صفحات جانبی
پیوندهای روزانهطبقه بندی: آلبوم تصاویر،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 01:31 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

 26-اساس طراحی ویژوال استودیو بر چه مبنایی می باشد؟

.Net Asp          Java                .Net Framework                .Net


27- برای ذخیره ی  فایل های مربوط به پروژه در پوشه ای به نام Project 1  در درایو D ، چه تنظیماتی باید انجام داد؟


28- برای تولید برنامه ی متمرکز  از چه محیطی ایتفاده می شود؟

Object Oriented                    IDE                FCL                  CSC


29- برای دسترسی به ساختار پروژه و فایل های آن از چه بخشی استفاده می کنید?

Error List         Solution Explorer                IDE               Tool Bar


30- پس از ایجاد یک پروژه در بخش Solution Explorer  ، کدام فایل متن برنامه را در بر دارد؟

App.Config                  Program.cs  

              Refrance                  Project1.sln


31- برای صرفه جویی در وقت و هدایت مترجم در کار ترجمه، از چه دستوری استفاده می شود؟

System                 class              commect               using


32- در ویژوال استودیو کدام کلید  ، ترجمه و ساخت  فایل exe را بر عهده دارد؟

F5                   CTRL+F5                F6                CTRL+F6


33- در ویژوال استودیو کدام کلید ، اشکال یابی(debug) ، ترجمه و ساخت  فایل exe را بر عهده دارد؟

F5                    CTRL+F5                  F6               CTRL+F6


34- در صفحه ی IDE کدام بخش مرورگر پروژه نامیده می شود؟

Solution Explorer                    Error List

                    Program.cs                   Menu Bar


35-برای انجام تمام مراحل برنامه نویسی (اشکال یابی – ترجمه -اجرا) چه محیطی را پیشنهاد می کنید؟

Object Oriented                  IDE               Java             CSC


36- پوشه ی اصلی که پروزه ها در آن ذخیره می شوند ، در کدام بخش معرفی می شود؟

Name               Location                Brows             Solution Name


37-  به کار بردن using system در برنامه ، استفاده از متدهای چه کلاسی را ساده تر می کند؟

System                    Console                   Main                class


38- با استفاده از چه دستوری فضای نام تعریف می شود؟

Main()                 ReadLine()    

             Console                      Name Space


39- برای سازماندهی و دسته بندی پروژه های بزرگ ، از چه دستوری استفاده می شود؟

 Main()            WriteLine()               ReadKey()               Name Space


40- ویژوال استودی, از چه زبان هایی پشتیبانی نمی کند؟

Visual Basic                C#                   C ++                     C


طبقه بندی: آزمون سی شارپ 1، سی شارپ 1، آزمونهای تستی،
[ یکشنبه 12 بهمن 1393 ] [ 12:30 ق.ظ ] [ زنگ دانایی ]

 

21- در فرآیند رسیدن از داده به اطلاعات به جای وارد کردن نمره ی 18.5  ، 17 وارد شده است ، مشکل را مربوط به چه مرحله ای می دانید.


22- با دستوری مناسب رنگ زمینه را زرد تیره کرده ، نام خود را با رنگ سفید و نام دروس تخصصی خود را با رنگ آبی رو صفحه نمایش دهید.


23- خطای قطعه کد زیر را برطرف کنید:

WriteLine(“First”,”Program”);                              

WriteLine(“ {0},{1},{2}”,4+7=(4+7));                    


24- خروجی کدهای زیر را بنویسید.

WriteLine(“\t\t{0}\r{1}\n{2}”,”my”,”first”,”program”);

                                               ;( WriteLine(“{0}+{1}={2}”,3,5,3*5  

25- مزیت استفاده از ویژوال به استفاده از خط فرمان را بنویسید.


طبقه بندی: آزمون سی شارپ 1، سی شارپ 1،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 11:57 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

11- در کد یک برنامه کدام قسمت اجرا نمی شود؟

Class              Method                 Comment               NameSpace


12- قالب  فایل C# کدام گزینه است؟

csc.exe                 csc.com                 csc.cs             csc.sys


13- این پیغام مربوط به چه خطایی می باشد؟  Error cs1002   :      ;  expected  

غلط املایی در برنامه                نداشتن فایل CSC

فراموش کردن ;                       استفاده از دستورات نامناسب


14- نتیجه ی اجرای دستور  csc t1.cs   کدام فایل است؟

T1.cs              t1.exe                        t1.txt              csc.cs


15- متد ReadKey() چه عملی انجام می دهد؟

چاپ عبارت ریاضی                ایجاد خط خالی

دریافت ورودی                      متوقف کردن کامپیوتر به صورت موقت                  


16- خروجی متد ReadKey() از چه نوعی می باشد؟

String                        bool                int                   byte


17- ورودی پیش فرض برای متد WriteLine() از چه نوعی می باشد؟

Bool                sbyte              float               string


18- برای پاک کردن صفحه با رنگ مورد نظر از چه متدی استفاده می کنیم؟

WriteLine()              ReadKey()                Clear()                       Beep()


19- برای سازماندهی کلاس ها در C# از ---------- استفاده می شود.

متد                  فضای نام                   دستورات                    خصوصیات


20- C# از چند رنگ  برای  کار با رنگها استفاده می کند؟

256 رنگ                     512 رنگ                     16رنگ                        8 رنگ
طبقه بندی: آزمون سی شارپ 1، آزمونهای تستی،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 11:52 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

1- چگونگی نمایش اطلاعات به دست آمده از پردازش را کدام گزینه مشخص می کند؟

برنامه              زبان ماشین                دستورالعمل              برنامه نویس


2- زبان ماشین دنباله ای از ..................... است .

رشته ها                      کدهای صفر ویک                 

دستورات                    کدهای برنامه نویسی


3- کنترل نحوه ی کار کامپیوتر به صورتی که بتواند یک کار مشخص انجام دهد را .......بر عهده دارد.

زبان ماشین                برنامه نویس              زبان برنامه نویسی               برنامه


4- کدام یک از موارد زیر برای تولید یک برنامه ضرورت ندارد؟

کامپیوتر                      ویرایشگر                    الگوریتم                      زبان ماشین


5- کدام عبارت در C#  مفهوم تابتی دارد؟

شناسه                       کلمات کلیدی             علامتها                        نام کلاس


6-الگوریتم انجام کار در C# در کدام قسمت تعریف می شود؟

مقادیر             متد                  کلاس              شناسه


7- برای تعریف عملیات ورودی و خروجی از کدام کلاس استفاده می شود؟

Class              Main()                       system                       Console


8- ویژگی های متد Main() توسط چه کلماتی مشخص می شود؟

Console                     system           static void                 using


9- در استفاده از یک متد اولین بخشی که تعریف می شود کدام است؟

متد                  دستورات                    فضای نام                   نام کلاس


                   

10- کدام گزینه کار برنامه را مشخص می کند؟

Using system;

  {  class calclate

       {static void Main()

                   { }

}}

Using system           static void                 calclate         Main()
طبقه بندی: آزمون سی شارپ 1، آزمونهای تستی،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 11:50 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]
1)مشخصات حساب کاربری؟

2    دلیل تعریف حساب کاربری برای سیستم عامل چیست؟

3    کاربران رایانه های مستقل به چند دسته تقسیم می شوند؟

4    کاربرد حساب کاربری مهمان؟

5    فرایند ورود به سیستم با مشخصات کاربری ................  نام دارد.

6    حساب کاربری مدیر نباید هیچ گاه  ............. شود.  

7    از سیستم عامل های مدیر شبکه می توان به .................   استفاده شود.

8    مدیر سیستم به نوعی............... است.

9    مجوز های حساب کاربری استاندارد را بنویسید؟

10)  هنگام نصب سیستم عامل وندوز 7 چند حساب کاربریبه صورت خودکار ایجاد می شود آیا همگی آن ها فعال هستند؟

11)  حساب کاربری...............نیاز به گذر واژه برای ورود به سیستم ندار.

12 کنترل حساب کاربری در ویندوز7 به اختصار.................. نامیده می شوند.

13)  در محیط امنیتی چه مواردی قابل تنظیم است؟

14 محیط امنیتی سیستم را ............. می نامند که این بخش برای نمایش ............. استفاده می شود.

15)  علامت محیط امنیتی روی نوار وظیفه به صورت ................ است.

16 دلیل استفاده از کنترل حساب کابری چیست؟

17)  طریقه ی غیر فعال کردن مرکز کنترل حساب کاربری ................. است.

18 تبدیل حساب کاربری مدیر به استاندارد .......................

19 از چهمواری می توان نسخه یپشتیبان تهیه کرد؟

20)  دلیل استفاده از دستورات نسخه یپشتیبان را بنویسید؟

21 محتویات imageرا بنویسید؟

22 برای بازیابی اطلاعات از نسخه ی پشتابان حتما باید حساب کاربری ..........به........................ وارد شویم.

23 نقطه یبازگشت چیست؟

24 برای رفع اشکال های راه اندازی و عملکرد سیستم عامل از .............. استفاده می شود.

25   چه عواملی باعث می شود سیستم نیاز به بازیابی داشته باشد؟

26 به وظعیت مطلوب ذخیره شده ی قبل ................... می گویند.

27)  روش های مختلف بازیابی سیستم؟

28)  برای نمایش پنجره ی مربوط به recovery از کدام کلید هنگام راه اندازی استفاده می کنیم.

29)  کاربرد start up repair ؟

30)  محل بازیابی سیستم را نمی توان ................ کرد.

31)  کاربرد windows memory diagnostic tool؟

32 زمانی می توان از گزینه ی windows complete restoreاستفاده کرد که ................. تهیه شده باشد.

33 انتقال ساده سیستم عامل ویندوز ..................... می نامند.

34)  روش های انتقال سیستم عامل ویندوز؟

35 از طریق انتقال ساده ی سیستم عامل ویندوز چه مواردی را می توان انتقال داد؟

36)  پسوند فایل های ایجاد شده برای انتقال سیستم عامل ..................... می باشد.

37)  روش های بهنگام سازی میندوز؟

38)  بهنگام سازی اینترنتی فقط برای نسخه های ............................ امکان پذیر است.

39)  بهنگام سازی سیستم عامل ........................................ اعمال می شود.

40)  افزونهچیست؟

41)  پرونده ی Isoچیست؟

42)  ریجستری را تیریف کنید ؟

43)  پروفایل چیست؟


برگرفته از: ردپای دانش - خانم قادریطبقه بندی: دفتر آزمون، آزمون سیستم عامل پیشرفته، سیستم عامل پیشرفته،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 11:47 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

1.ازچه مواردی میتوان نسخه پشتیبان تهیه کرد

 2.دلیل استفادهاز دستورات نسخه ی پشتیبان

  3. محتویاتImage را بنویسید.

 4.برای بازیابی اطلاعات ازنسخه ی پشتیبان از دستور............استفاده میکنیم

 5.برای ایجاد نسخه ی پشتیبان حتما باید با حساب کاربری ...........یا.............وارد سیستم شویم

 6.نسخه ی بازگشت چیست

 7.برای رفع اشکال های سیستم عامل و راه اندازی از ......................استفاده میشود

 8.چه عواملی باعث میشود سیستم نیاز به بازیابی داشته باشد

 9.به وضعیت مطلوب ذخیره شده ی قبل........................میگویند

 10.روش های مختلف  بازیابی سیستم عامل را بنویسید

 11. از کدام کلید هنگام راه اندازی استفاده میکنیم Recavery11 برای نمایش پنجره مربوط به

 12. کاربرد startup repair.را بنویسید

 13.عمل بازیابی سیستم رانمیتوان....................کرد                                                                                                   

  14.کاربرد windows memory diagnostic tool   چیست                                                      

 15.زمانی می توان از گزینه  windows complete pc restorستفاده کرد که.....................شده باشد

 16.انتقال ساده سیستم عامل را..................

 17.روش های انتقال سیستم عامل ویندوزرا بنویسید

 18.ازطریق انتقال ساده ی سیستم عامل ویندوزچه مواردی را میتوان انتقال داد

 19.پسوند فایل های ایجاد شده برای انتقال سیستم عامل...............میباشد

 20.روش های بهنگام سازی را بنویسید

 21.بهنگام سازی اینترنت فقط برای نسخه های .............................امکان پذیر است

 22.توسط بهنگام سازی سیستم عامل .........................اعمال میشود

 23.افزونه چیست

24- پرونده ی ISO  را تعریف کنید .

 25. ریجستری را تعریف کنید

 26.پروفایل را تعریف کنید


برگرفته از: وبلاگ ردپای دانش  خانم اصل نظری


طبقه بندی: دفتر آزمون، آزمون سیستم عامل پیشرفته، سیستم عامل پیشرفته،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 11:13 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

 کلمه بیومتریك از كلمه یونانی bios به معنای زندگی و كلمه metrikos به معنای اندازه گیری تشكیل شده است.

 همه ما می دانیم كه ما برای شناسایی همدیگر از یك سری ویژگی هایی استفاده می كنیم كه برای هر شخص به طور انحصاری است و از شخصی به شخص دیگر فرق می كند كه از آن جمله می توان به صورت و گفتار و طرز راه رفتن اشاره كرد.

امروزه در زمینه های فراوانی ما به وسایلی نیاز داریم كه هویت اشخاص را شناسایی كند و بر اساس ویژگیهای بدن اشخاص آن ها را بازشناسی كند و این زمینه هر روز بیشتر و بیشتر رشد پیدا می كند و علاقه مندان فراوانی را پیدا كرده است. 

علاوه بر این ها امروزه password و ID كارتهایی كه بكار برده می شوند دسترسی را محدود می كنند، اما این روشها به راحتی می توانند شكسته شوند و لذا غیر قابل اطمینان هستند. 


 بیو متری را نمی توان امانت داد یا گرفت، نمی توان خرید یا فراموش كرد و جعل آن هم عملا غیر ممكن است.
یك سیستم بیو متری اساساً یك سیستم تشخیص الگو است كه یك شخص را بر اساس بردار ویژگی های خاص فیزیولوژیك خاص یا رفتاری كه دارد باز شناسی می كند.

بردار ویژگی ها پس از استخراج معمولا در پایگاه داده ذخیره می گردد. یك سیستم بیومتری بر اساس ویژگی های فیزیولوژیك اصولا دارای ضریب اطمینان بالایی است .

سیستم های بیو متری می توانند در دو مد تایید و  شناسایی كار كنند.

در حالی كه شناسایی شامل مقایسه اطلاعات كسب شده در قالب خاصی با تمام كاربران در پایگاه داده است، تایید فقط شامل مقایسه با یك قالب خاص می شود كه ادعا شده است. بنابراین لازم است كه به این دو مسئله به صورت جدا پرداخته شود.
یك سیستم بیومتری ساده دارای چهار بخش اساسی است :
1) 
بلوك سنسور: كه كار دریافت اطلاعات بیومتری را بر عهده دارد.
2) 
بلوك استخراج ویژگیها: كه اطلاعات گرفته شده را می گیرد و بردار ویژگی های آن را استخراج می كند.
3) 
بلوك مقایسه: كه كار مقایسه بردار حاصل شده با قالبها را بر عهده دارد.
4) 
بلوك تصمیم: كه این قسمت هویت را شنااسایی می كند یا هویت را قبول كرده یا رد می كند.
هر خصیصه ای از انسان می تواند به عنوان یك ویژگی در بیو متری بكار برده شود به شرطی كه شروط زیر ر ا بر آورده كند :
1) 
عمومی بودن : هر شخصی آن خصیصه را داشته باشد.
2) 
متفاوت بودن : در اشخاص ، متفاوت باشد و دو تا شبیه هم نباشد.
3) 
دوام داشتن : در یك بازه زمانی ثابت باشد.
4) 
قابل بدست آوردن باشد.
در كاربردهای زندگی روزمره سه فاكتور دیگر نیز باید رعایت شود: كارایی (دقت، سرعت)، دسترسی (برای كاربران بی ضرر باشد) امنیت بالا.
در این مقاله ما به معرفی تعدادی از عواملی كه دربیو متری مورد استفاده قرار می گیرند می پردازیم.
1) 
باز شناسی هویت از طریق اثر انگشت
  
این روش قدیمی ترین روش آزمایش تشخیص هویت از راه دور است. اگرچه قبلاً اثر انگشت تنها در زمینه جرم قابل بحث بود، تحقیقات در بسیاری كشورها سطحی از پذیرش را نشان میدهد كه به این روش اجازه استفاده در برنامه های عمومی را می دهد. سیستمها میتوانند جزئیاتی از اثر انگشت (نقاطی مانند تقاطعها یا كناره های برجستگیها) یا كل تصویر را بگیرند. الگوهای مرجع كه برای حفظ این جزئیات بكار میرود در حدود 100 بایت هستند كه در مقایسه با تصویر كاملی كه از اثر انگشت با حجم 500 تا 1500 بایت میباشد، بسیار كوچكتر هستند.
در برنامه های عمومی مشكلاتی در ثبات وجود دارد. بعضی كارگران و معتادان شدید به سیگار, اغلب انگشتانی دارند كه تحلیل اثرانگشت آنان مشكل است. با این وجود، طرحهای بلند مدت و موفق زیادی در استفاده از اثر انگشت وجود داشته است. در حال حاضر اثر انگشت خوانهای زیادی در دامنه وسیعی وجود دارند كه به همراه بعضی كارتخوانها استفاده میشوند. اگرچه در حال حاضر قیمت آنها چندان پایین نیست اما میزان عرضه آنان در فروشگاههای كامپیوتر عادی باعث افت سریع قیمت آنان خواهد شد. به طور مثال شركت هواپیمایی آلمانی لوفتانزا، آزمایش بلیت های بیومتریك را آغاز كرده است. این بلیت ها با اطلاعات مربوط به اثر انگشت شصت مسافران رمزگذاری شده اند و انتظار میرود سرعت كنترل را بدون پیچیدگی های امنیتی افزایش دهند.
  
نكته قابل توجه دیگر در سیستم های تولید تولید شده با استفاده از فناوری بیومتریك (اثر انگشت) قابل ملاحظه است، استقبال رو به گسترش مردم از خرید این محصولات است. به طور مثال، شركت لنوو (Lenovo) با فروش بیش از یك میلیون كامپیوترهای كیفی بیومتریكی كه اثر انگشت فرد صاحب آن را اسكن می كند، به یكی از بزرگترین فروشندگان كامپیوترهای بیومتریكی در جهان تبدیل شده است.
   
در این بخش سعی بر آن شده است كه اصول كلی، موانع و محدودیت های سیستمهای تشخیص اثر انگشت بررسی شوند.


اصول كلی در سیستمهای تشخیص اثر انگشت:   


  این مطلب را حتما درادامه  دنبال کنید               ارسال از خانم مروی
ادامه مطلب

طبقه بندی: سی شارپ 1، تحقیق،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 02:27 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]
امتیاز هفته را خانم ها :

                                     کامران  و   رحیمی  

                                                               دریافت نمودند.طبقه بندی: اطلاعیه،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 02:20 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]
1. سیستم عامل ویندوز برای حفظ امنیت در هنگام کار با سیستم، حساب های کاربری را تعریف کرده است . 
2. حساب کاربری به چند دسته تقسیم میشوند ؟ 1. حساب کاربری تعریف شده بر روی رایانه های مستقل 
2. حساب کاربری تعریف شده بر روی رایانه ی عضو شبکه 
3. چه چیزهایی در رایانه جزو اطلاعات محرمانه تلقی میشود ؟ 1. پرونده های شخصی کاربران 2. تنظیمات سیستم عامل 3. سوابق دسترسی کاربران و پرونده ها و سایت های اینترنتی 
4. هر حساب کاربری دارای چه مشخصاتی است ؟ 1. نام کاربری 2. گذرواژه 
5. در رایانه های مستقل کاربران به چند دسته تقسیم میشوند ؟ 1. مدیر سیستم 2. استاندارد 3. میهمان 
6. اولین کسی که سیستم عامل را بر پا میکند و مالک سیستم است کیست ؟ مدیر سیستم 
حساب کاربری مدیر هیچ گاه نباید حف غیر فعال یا قفل شود .
7. وظایف کاربران استاندارد چیست ؟ 1. اجرای برنامه ها 2. بازکردن اسناد 3. ایجاد پوشه 4. تغییر گد واژه و تصویر کاربری خود 
8. حساب میهمان به وسیله ی چه کسانی استفاده میشود ؟ کسانی که دارای هیچ یک از حساب های کاربری استاندار یا مدیر سیستم نیستند . 
نام حساب کاربری میهمان چیست ؟ 
Guest
9. سیستم عامل ویندوز به منظور حفظ امنیت حساب میهمان را به صورت پیش فرض غیرفعال میکند .
10. ص یا غ 
الف ) هنگاک نصب سیستم عامل ویندوز حد اقل یک حساب کاری عضو گروه مدیرسیستم با نام دلخواه ایجاد میشود . 
ب)وجود حساب کاربری استاندارد و فعال بودن حساب میهمان در یک سیستم اختیاری است . 
ج)میتوان حساب کاربری فعلی را که از نوع مدیر است به استاندارد تغیر داد.
11. برای حذف یک حسا کاربری از چه گذینه ای استفاده میکنیم ؟ 
Delete the account
12. در محیط action centerچه اطلاع رسانی ای میکند ؟ 1. به هنگام سازی سیستم عامل 2. بهنگام سازی زد ویروس 3.یاد آوری پشتیبان گیری 
13. این بخش برای نمایش هشدار های سیستم عامل ویندوز است ؟ action center 
14.پیغام های با رنگ قرمز چه نوع پیغام هایی اند ؟ موارد مهمی اند که باید به سرعت بررسی شوند و بی توجهی به آن ها ممکن است باعث ایجاد مشکل در ویندوز شود . 
15. پیغام های با رنگ زرد چه نوع پیغام هایی اند ؟ پیغام هایی اند که باعث جلوگیری ازبروز برخی مشکلات و بهبود عمل کرد سیستم میشود . 
16. پیام های action center به چه شکلی اند ؟ به شکا یک پرچم سفید 
17 . چه موقع یک پیغام مهم داریم ؟ هنگامی که برروی پرچم سفید یک دایره ی قرمز با علامت ضرب در سفید مشاهده شود . 
18. کنترل حساب کاربر را به اختصار UAC نامیده میشود . 
19 ویژگی UAC چیست؟ رایانه ر ا در مقابل نرم افزار های مخرب و نفوذ دیگران محافظت میکند . تغییرات را اطلاع میدهد و ار ما تاییدیه میگیرد . 
20.Aiways notify چیست ؟ این گذینه بالاترین دکمه ی وضعیت لغزنده است و باعث ایجاد امن تر شدن وضعیت سیستم میشود .

ارسال از خانم رحیمیطبقه بندی: ارائه تکلیف، سیستم عامل پیشرفته،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 02:17 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]
ارایه چیست؟
 ارایه در لغت به معنای نمودن، نشان دادن و نمایش دادن آن است. 
اجزای سیستم ارتباطی؟
 ارایه کننده -محتوا -پارازیت ها-مخاطب -کانال ارتباطی -محیط ارایه 
ارایه کننده؟ 
باید بر موضوع تسلط داشته باشد، آداب ارایه و جذب مخاطب از طریق تغییر صدا و....
گیرنده؟ 
علاقه مند بودن به موضوع، گوش کردن موثر، داشتن پیش زمینه، شناخت ارایه کننده 
محتوا؟ 
دارای اعتبار علمی فنی باشد، جذاب و مورد علاقه ی ارایه کننده و مخاطب باشد
کانال ارتباطی؟ 
استفاده از فیلم و نمودار مناسب، حرکات دست و صورت، گفتار، نوشتار 
انواع رسانه های ناشناخته؟
 وحی، الهام، رویای صادقه، ذهن خوانی، هیپنوتیزم 
محیط ارایه؟ 
صحیح و بی نقص باشد، وسیع باشد، نور کافی، چیدمان مناسب
پارازیت ها؟
صداهای ناهنجار، حرکت افراد در محیط و ایجاد سر و صدا و شعار دادن 
امکانات کمکی؟ 
کتبی و شفاهی 
کتبی؟
 کتاب، مقاله، گزارش 
شفاهی؟ 
مکان خاص و لوازم سمعی

ارسال از خانم رحیمیطبقه بندی: ارائه تکلیف، بسته 2،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 02:14 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]
1-در مثال های زیر داده ،پردازش و اطلاعات را مشخص نمایید.
اسامی دانش آموزان یک کلاس:داده 
مجموع نمرات درس زبان در یک کلاس:اطلاعات
نام شهرستانهای یک استان:داده
میانگین نمرات درس مبانی در یک کلاس:اطلاعات 
خارج قسمت دو عدد:اطلاعات
نمرات درس مبانی در یک کلاس:داده 
اندازه دمای محیط:داده 
تشخیص شماره پلاک خودرو با استفاده از عکس گرفته شده از خودرو توسط یک کامپیوتر:داده 
2-سطح هر یک از زبانهای زیر را مشخص نمایید.
زبان اسمبلی:سطح پایین Java : بالا C : میانی VB : بالا 
c#:بالا
3-قسمتهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل نمایید.
• برنامه نوشته شده به زبان سطح بالا باید در ابتدا .ترجمه .شود.
• c++یک ویرایشگر ساده در ویندوز جهت نوشتن کد برنامه است.
• ...............................یک کلاس آماده در C# برای عملیات ورودی و یا خروجی است.
• System. console..مجموعه ای از دستورات است که برای انجام یک کار لازم است.
• از متد ( )از کلاس Console برای نشان دادن پیام روی صفحه نمایش استفاده می شود.
• پسوند فایلهای نوشته شده به زبان C#،است. cs
• برنامه csc برای ترجمه برنامه های زبان C# است.
• در پایان دستورات باید علامت ; بگذاریم.
• متد ...............clear()...........صفحه نمایش را با رنگ زمینه پاک می کند.


ارسال از خانم رحیمیطبقه بندی: ارائه تکلیف، سی شارپ 1،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 02:09 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]
سوالات فصل اول - برنامه سازی 1
1-جاهای خالی را تکمیل نمایید.

....كامپیوتر........پردازشگر داده هاست.

استفاده از روش های بهینه و .......الگوریتم........مناسب در عمل پردازش توصیه می شود.

برای پردازش های بعدی از کامپیوتر برای ......نگهداری........و ......ذخیره.......داده ها استفاده می شود.

نوشتن برنامه به زبان ماشین ....................است.

........زبان ماشین..............هر پردازنده با پردازنده دیگر متفاوت است.

مترجم یک .....برنامه........کامپیوتری است.

در زبانهای سطح ......سطح میانی....دستوراتی برای دسترسی راحت تر به سخت افزار پیش بینی شده است.

زبانهای سطح .....میانی..........به زبام عامیانه نزدیک می باشند.

برای برنامه ریزی وسایلی که در آنها پردازشگر وجود دارد از زبان سطح .....پایین..........استفاده می شود.

زبان C# ،یک زبان سطح .......بالا.......است.

-نکات لازم در فرایند رسیدن از داده ها به اطلاعات را بنویسید؟ صحت داده ها، درستی انجام محاسبات،روش انجام پردازش 

2-چرا از کامپیوتر برای انجام پردازش بر روی داده ها استفاده میكنیم؟ چون سرعت كامپیوتر در اجرای عملیات ودقت انجام محاسبات بالا است.

3-وظیفه مترجم چیست؟ وظیفه ان ترجمه برنامه نوشتن شده به یك زبان ،به كده ای زبان ماشین است 

4-برنامه نویسی را تعریف كنید؟ نوشتن دستورات لازم برای كنترل،نحوه كار كامپیوتر ،به طوری كه كامپیوتر بتواند كار مشخصی را انجام دهد

5-برنامه نویس كیست؟ شخصی است كه به زبان برنامه نویسی اشنا باشد ،وبه كارگیری صحیح ومناسب دستورات برنامه نویسی كند. 

6- برنامه نویسان برای کار با سخت افزار از چه زبانی استفاده می کنند.مثال بزنید. 
سطح میانی مثال زبان c 


تفاوت داده با اطلاعات در چیست؟ داده ها مقادیر خام واولیه كه در مورد موضوع هستند. اطلاعات. نتایج حاصل از عملیات ومحاسباتی كه كه بر روی داه ها می باشد. 

پردازش چیست؟ به مجموعه عملیات واطلاعات كه بر روی داده ها صورت میگرد. 

نتایج حاصل از عملیات بر روی داده ...اطلاعات........است.

نتیجه تفسیر و بررسی بر روی اطلاعات به .......دانش......ختم می یابد.

......دانش.........مبنای تصمیم گیری برای انجام کارهاست.

برنامه را تعریف کنید. به مجموعه دستوراتی كه به كامپیوتر بفهماند كه چه نوع پردازشی بر روی داده ها انجام دهد وهمچنین اطلاعات بدست أمده را چگونه نمایش دهد. 

مترجم چیست؟ مترجم خود یك برنامه كامپیوتراست 

زبان ماشین چیست؟ زبان قابل فهم سخت افزار كامپیوتر است

انواع زبانهای برنامه نویسی رانام ببرید با ذکر مثال؟.زبان سطح پایین (( ماشین ،اسمبلی)) زبان سطح بالا (( c# ,VB زبان سطح پایین (( c)) 

سطح هر یک از زبانهای زیر را مشخص نمایید. 
اسمبلی : سطح پایین. C : سطح میانی. VB :سطح بالا. Java : سطح بالا. C# سطح سطح بالا

ارسال از خانم (( نوخیز))طبقه بندی: سی شارپ 1، ارائه تکلیف،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 02:05 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]
1. به منظورجلوگیری از حذف اطلاعات مهم در رایانه ی خود سیستم عامل ویندوز7 برنامه چه برنامه هایی را در اختیار کاربران خود قرار داده؟BackupوRestore
2. با استفاده از Backupچه کاری میتوانیم انجام دهیم؟
از پرونده ها پوشه های خود نسخه یپشتیبان تهیه کنید. تنظیمات سیستم عامل و محتویات رجیستری هم پشتیبان تهیه نمایید.
3. از چه مواردی میتوان دیسک تصویربه وجود آورد؟
به سیستم عامل ویندوز اجازه میدهید که از پرونده ها و پوشه های پیش فرض مانند موارد موجود در میز کار پشتیبان تهیه کند و یک دیسک تصویر به وجود آورد.
4. کاربرد دیسک تصویر را بنویسید؟این موارد برای پشتیبان دوره ای زمانبندی خواهد شد.
5. برای باز یابی اطلاعات از نسخه پشتیبان ازچه گزینه ای استفاده میکنیم؟Restore my files
6. اطلاعات کلیدی سیستم چیست نام ببرید؟
اطلاعات کلیدی سیتم مانند نرم افزارهای راه انداز دستگاه های جانبی تنظیمات محیظ سیستم عامل ویندوز و تنظیمات سفارشی کاربران از بین برود.
7. سیستم Restore چیست؟
این ابزارپرونده های سیستمی سیستم عامل ویندوز7 را به وضعیت مطلدب گذشته برمیگرداند.
8. برای رفع مشکلات در عملکرد سیستم ازsystem restor استفاده میشود .
9. وضعیت مطلوب چیست؟ وضعیت ذخیره شده ی قبلی.
10. نقطه بازگشت چیست؟
برنامه ی بازیابی برای باز گردان سیستم به وضعیت مطلوب از نقطه بازگشت استفاده میکنیم.
11. نقطه ی باز گشت حاوی چه اطلاعاتی است؟
درباره ی تنظیمات رجیستری ودیگر اطلاعات سیستمی در مورد نیاز سیستم عامل میباشد .
12. ویژگی system protection رانام ببرید؟در این روش برای ایجاد و ذخیره ی نقطه های بازگشت در رایانه از ویژگی system protection استفاده میشود.
13. با بالا آمدن گزینه ی startup repair چه اتفاقی میافتد ؟
مشکلاتی مانند خرابی یا حذف پرونده های سیستمی را که مانع راه اندازی صحیح سیستم عامل ویدوز7 میشوند بر طرف میکنند .
14. آیا میتوان عمل باز یابی را خنثی کرد؟ خیر
15. دیسک تصویر حاوی چه اطلاعاتی است؟
سیستم یک نسخه ی پشتیبان از پارتیشن حاوی سیستم عامل ویندوز است و برنامه ها و داده های کاربر مانند سند ها عکس ها و موسیقی را نیز در بر میگیرد .
16. چگونگی windows memory diagnostic tool را توضیح دهید؟
حافظه ی رایانه را به لحاظ وجود مشکل یا وجود مانع در راه اندازی صحیح بررسی میکند. طبقه بندی: سیستم عامل پیشرفته،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 02:01 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]
امتیاز هفتگی را خانم ها:

                                             نوخیز-سرابی-چنگیزی 
                                                                                
                                                                                 دریافت نمودند.طبقه بندی: اطلاعیه،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 01:53 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]
....كامپیوتر........پردازشگر داده هاست.

استفاده از روش های بهینه و .......الگوریتم........مناسب در عمل پردازش توصیه می شود.

برای پردازش های بعدی از کامپیوتر برای ......نگهداری........و ......ذخیره.......داده ها استفاده می شود.

نوشتن برنامه به زبان ماشین ....................است.

........زبان ماشین..............هر پردازنده با پردازنده دیگر متفاوت است.

مترجم یک .....برنامه........کامپیوتری است.

در زبانهای سطح ......سطح میانی....دستوراتی برای دسترسی راحت تر به سخت افزار پیش بینی شده است.

زبانهای سطح .....میانی..........به زبام عامیانه نزدیک می باشند.

برای برنامه ریزی وسایلی که در آنها پردازشگر وجود دارد از زبان سطح .....پایین..........استفاده می شود.

زبان C# ،یک زبان سطح .......بالا.......است.

-نکات لازم در فرایند رسیدن از داده ها به اطلاعات را بنویسید؟ صحت داده ها، درستی انجام محاسبات،روش انجام پردازش 

2-چرا از کامپیوتر برای انجام پردازش بر روی داده ها استفاده میكنیم؟ چون سرعت كامپیوتر در اجرای عملیات ودقت انجام محاسبات بالا است.

3-وظیفه مترجم چیست؟ وظیفه ان ترجمه برنامه نوشتن شده به یك زبان ،به كده ای زبان ماشین است 

4-برنامه نویسی را تعریف كنید؟ نوشتن دستورات لازم برای كنترل،نحوه كار كامپیوتر ،به طوری كه كامپیوتر بتواند كار مشخصی را انجام دهد

5-برنامه نویس كیست؟ شخصی است كه به زبان برنامه نویسی اشنا باشد ،وبه كارگیری صحیح ومناسب دستورات برنامه نویسی كند. 

6- برنامه نویسان برای کار با سخت افزار از چه زبانی استفاده می کنند.مثال بزنید. 
سطح میانی مثال زبان c 

ارسال از خانم (( نوخیز))طبقه بندی: پاسخ آزمونها، سی شارپ 1،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 01:51 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]
                               امتیاز هفته را خانم ها:

کامران-چنگیزی-امیراحمدی-نوخیز 

                                                                                   دریافت نمودند.طبقه بندی: اطلاعیه،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 01:47 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]
1.سیستم عامل ویندوز 7 برای ....... در هنگام کار با سیستم حساب های کاربری تعریف کرده است 
2.حساب های کاربری در حالت کلی به چند دسته تقسیم میشود نام ببرید ؟
3.log on چیست ؟
4. مشخصه های حساب کاربری را بنویسید ؟
5.دریک رایانه مسقتل کاربران به چند دسته تقسیم میشوند ؟
6. ........... اولین کسی است که است که سیستم عامل را برپا میکند و مالک سیستم است .
7. حساب کاربری مدیر هیچ گاه نباید .............و ............. یا .............شود .
8.کاربرد حساب میهمان چیست ؟
9.حساب میهمان به صورت پیش فرض ......... است. 
10.وجود کدام حساب کاربری برای سیستم لازم است ؟
11. مجوز های حساب کاربری مدیر و استاندار را بنویسید ؟
12. حساب استاندارد توسط حساب ..........ایجاد میشود .
13. امکان تبدیل حساب کاربری استاندارد به مدیر ...........و بر عکس ............. 
14. نمایش هشدار های سیستم عامل ویندوز توسط ......... انجام میشود.
15. کنترل حساب کاربری ....... نام دارد و کاربران به آن 
16.آیا امکان غیر فعال کردن حساب کاربری وجود دارد با کدام گزینه ؟

ارسال سوال از خانم رحیمی 
طبقه بندی: آزمون سیستم عامل پیشرفته، آزمون پایان هفته،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 01:44 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]
1.ارایه را تعریف کنید ؟
2.اجزای سیستم ارتباطی با رسم شکل :
3.ویژگی هایارایه کننده ؟
4.محتوا در ارایه چه ویژگی هایی دارد ؟
5.خصوصیات محیط برای یک ارایه ی خوب را بنویسید ؟
6.انواع ارایه ی نا متعارف را نام ببرید ؟ 
7.پارازیت چیست ؟ 
8.انواع ارایه را نام ببرید ؟ 
9.چگونه میتوان بر کیفیت مطلب افزود ؟ 
10.سیر تکامل ارایه را نام ببرید ؟ 
11. از ویژگی های گیرنده 3 مورد را بنویسید ؟ 
12.کانال ارتباطی ..........هم نامیده میشود و دارای ویژگی های .....................

ارسال سوال از خانم رحیمی طبقه بندی: آزمون پایان هفته، آزمون بسته 2،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 01:38 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]
زبان C# ،یک زبان سطح بالا،.....شی گرا.......و همه منظوره است.
لایه نرم افزاری ،.....net.............است.
زبان های C++ و Java هر دو به زبان ......c.............برمی گردند.
نوشتن برنامه و ذخیره آن با استفاده از یک ویرایشگرمانند برنامه notepad++ویندوز انجام می شود.
ترجمه برنامه ذخیره شده به وسیله مترجم زبان C# به نام csc.exe.انجام می شود. 
کلمات رزرو شده به رنگ آبی .نوشته می شوند.
class.بیان کننده کار برنامه است.
دستورات برنامه را در قسمت Mainمی نویسیم.
در دستورات خروجی خود علامت “ یا نقل قول بر روی صفحه نمایش نشان داده عینا نوشته می شود
برای مشخص کردن شروع و پایان عبارت مورد نظر روی صفحه نمایش از علامت آکولاد استفاده می شود.
زبان C# نسبت به حروف کوچک و بزرگ .حساس .است.
کلمات کلیدی به حروف کوچک نوشته می شوند.
برای نوشتن کلمه main حرف M . باید بزرگ نوشته شود.
یک برنامه کاربردی نوشته شده به زبان C# ،شامل مجموعه ای از کلاس ها است.
هر کلاس شامل تعدادی متد است.
در یک برنامه ساده تنها یک کلاس وجود دارد.
درکلاس یک برنامه ساده تنها متد Main() تعریف می شود.
متد Main( ).نقطه ی آغاز اجرای برنامه است.

ارسال از خانم حانیه قادریطبقه بندی: پاسخ آزمونها، سی شارپ 1،
[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 01:33 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 88 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ


دیگران می توانند در مورد شما هر

فکری کنند یا هرچیزی بگویند ،

اماشما حق ندارید آن چیزی بشوید

که آنها فکر می کنند یا می گویند.

درعین فروتنی باور کنید که

بهترینید و لایق،

با توکل به خدا ، در مسیر درست

گام بردارید . و ...

و اینکه

" پیش از آنکه بالا رفتن از نردبان

موفقیت را شروع کنید،ابتدا

مطمئن شوید که نردبان را

به ساختمان مناسب تکیه داده اید. "

عزم و اراده

سخت کوشی و تلاش

امید و توکل به خدا

را همیشه و همیشه

جدی بگیریم.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
Online User
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنترهنرستان شهید صدرآموزش کامپیوتر
اطلاع رسانی به هنر آموزان ، هنر جویان و دانشجویان کامپیوتر '
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 88 :: ...

درباره وبلاگ


دیگران می توانند در مورد شما هر

فکری کنند یا هرچیزی بگویند ،

اماشما حق ندارید آن چیزی بشوید

که آنها فکر می کنند یا می گویند.

درعین فروتنی باور کنید که

بهترینید و لایق،

با توکل به خدا ، در مسیر درست

گام بردارید . و ...

و اینکه

" پیش از آنکه بالا رفتن از نردبان

موفقیت را شروع کنید،ابتدا

مطمئن شوید که نردبان را

به ساختمان مناسب تکیه داده اید. "

عزم و اراده

سخت کوشی و تلاش

امید و توکل به خدا

را همیشه و همیشه

جدی بگیریم.

آرشیو مطالب
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
Online User
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنترهنرستان شهید صدرآموزش کامپیوتر
اطلاع رسانی به هنر آموزان ، هنر جویان و دانشجویان کامپیوتر '
[قالب وبلاگ : تمزها] [Weblog Themes By : themzha.com]