تبلیغات
زنگ دانایی
ارائه مطالب ناب آموزشی(زبان تخصصی)
مروری بر سوال های نهایی چند سال اخیر
دوستان سلام
در نظر داریم تابستان 94 کلاسهای زبان تخصصی تعاملی داشته باشیم . به همین منظور هر هفته مطالبی در اختیار شما قرار خواهد گرفت که باید مطالعه نموده و موارد خواسته شده را انجام دهید.


**** پایان شهریور از مطالب ارائه شده آزمون خواهیم داشت. ****

حضور تمامی همیاران در این کلاس ها الزامی است.

جوابگوی سوال ها و مشکلات شما هستیم.


 با ما همراه باشید...طبقه بندی: اطلاعیه،

تاریخ : یکشنبه 21 تیر 1394 | 12:55 ق.ظ | نویسنده : زنگ دانایی | نظرات
امتیاز هفته پنجم را خانم قادری کسب نمودند.طبقه بندی: اطلاعیه،

تاریخ : دوشنبه 2 شهریور 1394 | 02:30 ب.ظ | نویسنده : زنگ دانایی | نظرات
برای دریافت مطالب هفته ششم روی عبارت زیر کلیک کنید.طبقه بندی: زبان تخصصی،

تاریخ : دوشنبه 2 شهریور 1394 | 02:21 ب.ظ | نویسنده : زنگ دانایی | نظرات
برای دریافت مطالب هفته ششم روی عبارت زیر کلیک کنید.


طبقه بندی: زبان تخصصی،

تاریخ : یکشنبه 1 شهریور 1394 | 12:53 ق.ظ | نویسنده : زنگ دانایی | نظرات
Computers can replace people in routine tasks , but they have no ....creativity.....x
The ...ROM.......  sections for storing data and programs permanently
Florry disks  are so called because they consisted of ....flexible...... plastic material
There are tow main types of software : application software and .....system software..... x
The Taskbar shows the ....programs...... that you are  running currently
Each piece of information is given in a separate  ...field....... x
One of the most common formats for graphics on the web is .....Jpg.....x
A/An ...hands-free....... phone or other device can be used without being held in your handطبقه بندی: پاسخ آزمونها، زبان تخصصی،

تاریخ : یکشنبه 1 شهریور 1394 | 12:47 ق.ظ | نویسنده : زنگ دانایی | نظرات
Computer works ...according....... to the instructions given to it
 LCD monitors have a better picture .....quality..... than CRT monitors
The supervisor program of operating system ..remains........ in memory
Computers .....reduce.... much of the hardship of typing
x....MIDI...... allows electronic musical instruments to communicate with computers
If your computer doesn't work property , you can ....restart...... your computer
The Web is known as a/an ...client-server....... system
Wearable computers are designed for ....hands-free...... operation
طبقه بندی: پاسخ آزمونها، زبان تخصصی،

تاریخ : یکشنبه 1 شهریور 1394 | 12:44 ق.ظ | نویسنده : زنگ دانایی | نظرات
کلمات مناسب را در جاهای خالی جایگزین کنید.

Hands free-programs- flexible-field - creativity- Jpg- record- system software - ROM

Computers can replace people in routine tasks , but they have no .........x
The ..........  sections for storing data and programs permanently
Florry disks  are so called because they consisted of .......... plastic material
There are tow main types of software : application software and .......... x
The Taskbar shows the .......... that you are  running currently
Each piece of information is given in a separate  .......... x
One of the most common formats for graphics on the web is ..........x
A/An .......... phone or other device can be used without being held in your handطبقه بندی: زبان تخصصی،

تاریخ : شنبه 24 مرداد 1394 | 03:05 ب.ظ | نویسنده : زنگ دانایی | نظرات
کلمات مناسب را در جاهای خالی جایگزین کنید.


restart - hands/free - MIDI - remains - client /server -quality - reduce - according

Computer works .......... to the instructions given to it
 LCD monitors have a better picture .......... than CRT monitors
The supervisor program of operating system .......... in memory
Computers ......... much of the hardship of typing
x.......... allows electronic musical instruments to communicate with computers
If your computer doesn't work property , you can .......... your computer
The Web is known as a/an .......... system
Wearable computers are designed for .......... operationطبقه بندی: زبان تخصصی،

تاریخ : شنبه 24 مرداد 1394 | 03:05 ب.ظ | نویسنده : زنگ دانایی | نظرات
با تشکر از دوستان عزیز و همیاران پرتلاش خانم ها:
قادری ،مروی و چنگیزی
پاسخ زبان تخصصی هفته چهارم را ارائه می دهیم.


منتظر مطالب هفته پنجم باشید.........طبقه بندی: اطلاعیه،

تاریخ : شنبه 24 مرداد 1394 | 02:59 ب.ظ | نویسنده : زنگ دانایی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.

تعداد کل صفحات : 240 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...