تبلیغات

كار با فرم

1.    برنامه ای بنویسید كه فرم frm1 هنگام اجرا در وسط صفحه نمایش(مانیتور) و در حالت Maximize نمایش داده شود.

2.    برنامه ای بنویسید ك فرم frm1 هنگام اجرا نوار عنوان بالای را نداشته باشد و از طریق كلیك بر روی یك دكمه روی فرم بتوان فرم frm1 را بست و از برنامه خارج شد.

3.    برنامه ای بنویسید كه در صورت كلیك بر  روی یك فرم frm1 فرم مورد نظر minimize و در صورت كلیك بر روی دكمه ای دیگر maximize شود و در صورت كلیك بر روی دكمة سوم فرم به حالت اولیه برگردد.

4.    برنامه ای بنویسید كه اندازه فرم frm1 در صورت كلیك بر روی یك دكمه 2 برابر شود.

5.    برنامه ای بنویسید كه از طریق 3 دكمه موجود بر روی فرم frm1 رنگ فرم را به ترتیب به آبی و قرمز و سبز تغییر دهد.

6.    برنامه ای بنویسید كه در صورت كلیك بر روی فرم frm1  به سمت چپ حركت كند.

7.    برنامه بنویسید كه عبارت Ali را با رنگ آبی و عبارت Reza را با رنگ سبز بر روی فرم frm1 در صورت كلیك بر روی یك دكمه نمایش دهد.

8.    برنامه ای بنویسید كه در صورت كلیك بر روی یك دكمه زمان جاری در نوار عنوان فرم frm1 نمایش داده شود.

9.    برنامه ای بنویسید كه در صورت كلیك بر روی یك دكمه یك تصور را در به عنوان مثال در مسیر c:\test\aa.bmp قرار دارد در پس زمینه فرم نمایش داده شود. و در صورت كلیك بر روی یك دكمه دیگر تصویر برداشته شود.

10.برنامه ای بنویسید كه در صورت كلیك بر روی فرم frm1 عنوان پنجره به Ali تغییر كند .

11.برنامه ای بنویسید كه در هنگام اجرای فرم Frm1 پیغام hello و هنگام بستن فرم پیغام goodbye نمایش داده شود.

12.برنامه ای بنویسید كه در صورت كلیك بر روی دكمه ای در فرم frm1 فرم frm2  نمایش داده شود.

13.برنامه ای بنویسید كه در صورت كلیك بر روی دكمه ای در فرم frm1 فرم frm2 نمایش داده شود و همزمان frm1 نمایش داده نشود و در صورت كلیك بر روی دكمه ای در فرم frm2 فرم frm2 بسته و فرم frm1 نمایش داده شود.

14.برنامه ای بنویسید كه در هنگام اجرا (رویداد load) طول و عرض فرم frm1 به ترتیب 200 و 300 پیكسل باشد و فاصله فرم از لبه سمت چپ صفحه نمایش 200 و فاصله لبه بالایی فرم از بالای صفحه نمایش 350 باشد.